ตารางการส่งงานของนักศึกษาแพทย์

# ชื่อรายวิชา หัวข้อ กำหนดส่ง
1 Subject 1 Assignmen5 2020/07/07
2 Thinking testt 2020/07/07
3 Subject 1 reg 2020/07/07
4 Subject 2 Assignment 3 2020/07/07
5 Subject 2 Assignment 2 2017/12/06
6 Thinking Assignmen6 2017/12/08
7 Thinking แบบประเมินโครงร่างงานวิจัยรายบุคคล นักเรียนชั้นปีที่ 4 – 5 2017/12/15
8 Thinking test3 2017/12/22
9 Thinking Assignmen4 2017/12/23
10 Subject 1 Assignment 1 2017/12/26
11 Subject 1 test As1 2017/12/28
12 test sgwgw 2017/12/29
13 Thinking vkkdd 2017/12/30
14 Subject 1 aaaaa 2017/12/30
15 English5 fgsg 2018/02/17