การจัดหน่วยหมุน ฐานปฎิบัติการ

วันที่ เวลา พัน1 พัน2 พัน3 กองพล1 / กองพล 2 MERT
29 ส.ค. 2560 08:00 - 12:00 1 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

ALPHA

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

A1 : ด้านผู้นำหน่วย

A6 : ด้านการแพทย์

A3 : พลวิทยุ

A8 : ส.เสนารักษ์ 1

A11 : ส.เสนารักษ์ 2

A2 : พลเปล1

A4 : พลเปล2

A5 : พลเปล3

A7 : พลเปล4

A9 : พลเปล5

A10 : พลเปล6

A12 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A14 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

7 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

pondpcm

pondpcm

pondpcm

pondpcm

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

B1 : ด้านผู้นำหน่วย

B6 : ด้านการแพทย์

B3 : พลวิทยุ

B8 : ส.เสนารักษ์ 1

B14 : ส.เสนารักษ์ 2

B2 : พลเปล1

B4 : พลเปล2

B5 : พลเปล3

B7 : พลเปล4

B9 : พลเปล5

B10 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

6 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

CHARLIE

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

C1 : ด้านผู้นำหน่วย

C11 : ด้านการแพทย์

C3 : พลวิทยุ

C13 : ส.เสนารักษ์ 1

C4 : ส.เสนารักษ์ 2

C2 : พลเปล1

C5 : พลเปล2

C6 : พลเปล3

C7 : พลเปล4

C8 : พลเปล5

C9 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C14 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

1 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

DELTA

ร.ต.ณัชชา เหมปฐวี

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

D1 : ด้านผู้นำหน่วย

D16 : ด้านผู้นำหน่วย

D11 : ด้านการแพทย์

D3 : พลวิทยุ

D13 : ส.เสนารักษ์ 1

D10 : ส.เสนารักษ์ 2

D2 : พลเปล1

D4 : พลเปล2

D5 : พลเปล3

D6 : พลเปล4

D7 : พลเปล5

D8 : พลเปล6

D9 : พลเปล7

D12 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D17 : พลเปล11

6 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

ECHO

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

E1 : ด้านผู้นำหน่วย

E2 : ด้านผู้นำหน่วย

E11 : ด้านการแพทย์

E9 : ด้านการแพทย์

E3 : พลวิทยุ

E13 : ส.เสนารักษ์ 1

E7 : ส.เสนารักษ์ 2

E4 : พลเปล1

E5 : พลเปล2

E6 : พลเปล3

E8 : พลเปล4

E10 : พลเปล5

E12 : พลเปล6

E14 : พลเปล7

E15 : พลเปล8

E16 : พลเปล9

E17 : พลเปล10

1 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

FOXTROT

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

F1 : ด้านผู้นำหน่วย

F11 : ด้านการแพทย์

F3 : พยาบาล1

F13 : พยาบาล2

F7 : พยาบาล3

F2 : พยาบาล4

F4 : EMT1

F5 : EMT2

F6 : EMT3

F8 : EMT4

F9 : เภสัช

F10 : วิทยุ

F12 : ช่าง

F14 : แม่บ้าน

F15 : เปล1

F16 : เปล2

F17 : เปล3

12:00 - 16:00 4 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

ALPHA

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

Boonsub

A2 : ด้านผู้นำหน่วย

A7 : ด้านการแพทย์

A4 : พลวิทยุ

A9 : ส.เสนารักษ์ 1

A12 : ส.เสนารักษ์ 2

A1 : พลเปล1

A3 : พลเปล2

A5 : พลเปล3

A6 : พลเปล4

A8 : พลเปล5

A10 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A14 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

6 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

pondpcm

pondpcm

pondpcm

suppawatpcm36

B2 : ด้านผู้นำหน่วย

B7 : ด้านการแพทย์

B4 : พลวิทยุ

B9 : ส.เสนารักษ์ 1

B15 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B3 : พลเปล2

B5 : พลเปล3

B6 : พลเปล4

B8 : พลเปล5

B10 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

CHARLIE

suppawatpcm36

suppawatpcm36

suppawatpcm36

suppawatpcm36

C2 : ด้านผู้นำหน่วย

C12 : ด้านการแพทย์

C4 : พลวิทยุ

C14 : ส.เสนารักษ์ 1

C5 : ส.เสนารักษ์ 2

C1 : พลเปล1

C3 : พลเปล2

C6 : พลเปล3

C7 : พลเปล4

C8 : พลเปล5

C9 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C15 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

5 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

DELTA

suppawatpcm36

suppawatpcm36

suppawatpcm36

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

D2 : ด้านผู้นำหน่วย

D17 : ด้านผู้นำหน่วย

D12 : ด้านการแพทย์

D4 : พลวิทยุ

D14 : ส.เสนารักษ์ 1

D9 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D3 : พลเปล2

D5 : พลเปล3

D6 : พลเปล4

D7 : พลเปล5

D8 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

3 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

ECHO

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

E2 : ด้านผู้นำหน่วย

E1 : ด้านผู้นำหน่วย

E12 : ด้านการแพทย์

E10 : ด้านการแพทย์

E4 : พลวิทยุ

E14 : ส.เสนารักษ์ 1

E8 : ส.เสนารักษ์ 2

E3 : พลเปล1

E5 : พลเปล2

E6 : พลเปล3

E7 : พลเปล4

E9 : พลเปล5

E11 : พลเปล6

E13 : พลเปล7

E15 : พลเปล8

E16 : พลเปล9

E17 : พลเปล10

4 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

FOXTROT

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

ร.ท.ศิรชัช นิจพาณิชย์

F2 : ด้านผู้นำหน่วย

F12 : ด้านการแพทย์

F4 : พยาบาล1

F14 : พยาบาล2

F8 : พยาบาล3

F16 : พยาบาล4

F15 : EMT1

F17 : EMT2

F13 : EMT3

F10 : EMT4

F9 : เภสัช

F7 : วิทยุ

F6 : ช่าง

F5 : แม่บ้าน

F1 : เปล1

F3 : เปล2

F11 : เปล3

16:00 - 20:00 3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

FOXTROT

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

F3 : ด้านผู้นำหน่วย

F13 : ด้านการแพทย์

F5 : พลวิทยุ

F15 : ส.เสนารักษ์ 1

F9 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F2 : พลเปล2

F4 : พลเปล3

F6 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F8 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

F17 : พลเปล12

2 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

ALPHA

pondpcm

pondpcm

A3 : ด้านผู้นำหน่วย

A8 : ด้านการแพทย์

A5 : พลวิทยุ

A10 : ส.เสนารักษ์ 1

A13 : ส.เสนารักษ์ 2

A1 : พลเปล1

A2 : พลเปล2

A4 : พลเปล3

A6 : พลเปล4

A7 : พลเปล5

A9 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A12 : พลเปล8

A14 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

3 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

watpmk

B3 : ด้านผู้นำหน่วย

B8 : ด้านการแพทย์

B5 : พลวิทยุ

B10 : ส.เสนารักษ์ 1

B16 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B2 : พลเปล2

B4 : พลเปล3

B6 : พลเปล4

B7 : พลเปล5

B9 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

CHARLIE

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

C3 : ด้านผู้นำหน่วย

C16 : ด้านผู้นำหน่วย

C13 : ด้านการแพทย์

C5 : พลวิทยุ

C15 : ส.เสนารักษ์ 1

C6 : ส.เสนารักษ์ 2

C1 : พลเปล1

C2 : พลเปล2

C4 : พลเปล3

C7 : พลเปล4

C8 : พลเปล5

C9 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C17 : พลเปล11

2 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

DELTA

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

D3 : ด้านผู้นำหน่วย

D1 : ด้านผู้นำหน่วย

D13 : ด้านการแพทย์

D9 : ด้านการแพทย์

D5 : พลวิทยุ

D15 : ส.เสนารักษ์ 1

D7 : ส.เสนารักษ์ 2

D2 : พลเปล1

D4 : พลเปล2

D6 : พลเปล3

D8 : พลเปล4

D10 : พลเปล5

D11 : พลเปล6

D12 : พลเปล7

D14 : พลเปล8

D16 : พลเปล9

D17 : พลเปล10

2 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

ECHO

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

E3 : ด้านผู้นำหน่วย

E13 : ด้านการแพทย์

E5 : พยาบาล1

E15 : พยาบาล2

E9 : พยาบาล3

E1 : พยาบาล4

E2 : EMT1

E4 : EMT2

E6 : EMT3

E7 : EMT4

E8 : เภสัช

E10 : วิทยุ

E11 : ช่าง

E12 : แม่บ้าน

E14 : เปล1

E16 : เปล2

E17 : เปล3

20:00 - 00:00 3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

FOXTROT

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

F4 : ด้านผู้นำหน่วย

F14 : ด้านการแพทย์

F6 : พลวิทยุ

F16 : ส.เสนารักษ์ 1

F10 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F2 : พลเปล2

F3 : พลเปล3

F5 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F8 : พลเปล6

F9 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F13 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

F17 : พลเปล12

2 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

ALPHA

pondpcm

pondpcm

A4 : ด้านผู้นำหน่วย

A9 : ด้านการแพทย์

A6 : พลวิทยุ

A11 : ส.เสนารักษ์ 1

A14 : ส.เสนารักษ์ 2

A1 : พลเปล1

A2 : พลเปล2

A3 : พลเปล3

A5 : พลเปล4

A7 : พลเปล5

A8 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A12 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

2 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

B4 : ด้านผู้นำหน่วย

B9 : ด้านการแพทย์

B6 : พลวิทยุ

B11 : ส.เสนารักษ์ 1

B17 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B2 : พลเปล2

B3 : พลเปล3

B5 : พลเปล4

B7 : พลเปล5

B8 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

CHARLIE

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

C4 : ด้านผู้นำหน่วย

C17 : ด้านผู้นำหน่วย

C14 : ด้านการแพทย์

C6 : พลวิทยุ

C16 : ส.เสนารักษ์ 1

C7 : ส.เสนารักษ์ 2

C1 : พลเปล1

C2 : พลเปล2

C3 : พลเปล3

C5 : พลเปล4

C8 : พลเปล5

C9 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

2 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

DELTA

ร.ท.หญิง พลอยพรรณ นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

D4 : ด้านผู้นำหน่วย

D2 : ด้านผู้นำหน่วย

D14 : ด้านการแพทย์

D10 : ด้านการแพทย์

D6 : พลวิทยุ

D16 : ส.เสนารักษ์ 1

D8 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D3 : พลเปล2

D5 : พลเปล3

D7 : พลเปล4

D9 : พลเปล5

D11 : พลเปล6

D12 : พลเปล7

D13 : พลเปล8

D15 : พลเปล9

D17 : พลเปล10

3 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

29 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

ECHO

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

E4 : ด้านผู้นำหน่วย

E14 : ด้านการแพทย์

E6 : พยาบาล1

E16 : พยาบาล2

E10 : พยาบาล3

E15 : พยาบาล4

E13 : EMT1

E12 : EMT2

E11 : EMT3

E17 : EMT4

E8 : เภสัช

E7 : วิทยุ

E5 : ช่าง

E3 : แม่บ้าน

E1 : เปล1

E2 : เปล2

E9 : เปล3

30 ส.ค. 2560 04:00 - 08:00 3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

FOXTROT

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

F5 : ด้านผู้นำหน่วย

F15 : ด้านการแพทย์

F7 : พลวิทยุ

F17 : ส.เสนารักษ์ 1

F11 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F2 : พลเปล2

F3 : พลเปล3

F4 : พลเปล4

F6 : พลเปล5

F8 : พลเปล6

F9 : พลเปล7

F10 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F13 : พลเปล10

F14 : พลเปล11

F16 : พลเปล12

1 ALPHA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

ALPHA

pondpcm

A5 : ด้านผู้นำหน่วย

A10 : ด้านการแพทย์

A7 : พลวิทยุ

A12 : ส.เสนารักษ์ 1

A15 : ส.เสนารักษ์ 2

A1 : พลเปล1

A2 : พลเปล2

A3 : พลเปล3

A4 : พลเปล4

A6 : พลเปล5

A8 : พลเปล6

A9 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

1 BRAVO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

BRAVO

Boonsub

B5 : ด้านผู้นำหน่วย

B10 : ด้านการแพทย์

B7 : พลวิทยุ

B12 : ส.เสนารักษ์ 1

B1 : ส.เสนารักษ์ 2

B2 : พลเปล1

B3 : พลเปล2

B4 : พลเปล3

B6 : พลเปล4

B8 : พลเปล5

B9 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B13 : พลเปล8

B14 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

1 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

CHARLIE

Boonsub

C5 : ด้านผู้นำหน่วย

C1 : ด้านผู้นำหน่วย

C15 : ด้านการแพทย์

C7 : พลวิทยุ

C17 : ส.เสนารักษ์ 1

C8 : ส.เสนารักษ์ 2

C2 : พลเปล1

C3 : พลเปล2

C4 : พลเปล3

C6 : พลเปล4

C9 : พลเปล5

C10 : พลเปล6

C11 : พลเปล7

C12 : พลเปล8

C13 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

1 DELTA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

DELTA

Boonsub

D5 : ด้านผู้นำหน่วย

D3 : ด้านผู้นำหน่วย

D15 : ด้านการแพทย์

D11 : ด้านการแพทย์

D7 : พลวิทยุ

D17 : ส.เสนารักษ์ 1

D4 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D2 : พลเปล2

D6 : พลเปล3

D8 : พลเปล4

D9 : พลเปล5

D10 : พลเปล6

D12 : พลเปล7

D13 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D16 : พลเปล10

1 ECHO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

ECHO

Boonsub

E5 : ด้านผู้นำหน่วย

E15 : ด้านการแพทย์

E7 : พยาบาล1

E17 : พยาบาล2

E11 : พยาบาล3

E8 : พยาบาล4

E9 : EMT1

E10 : EMT2

E12 : EMT3

E13 : EMT4

E14 : เภสัช

E1 : วิทยุ

E2 : ช่าง

E4 : แม่บ้าน

E3 : เปล1

E6 : เปล2

E16 : เปล3

08:00 - 12:00 2 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

ECHO

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

E6 : ด้านผู้นำหน่วย

E16 : ด้านการแพทย์

E8 : พลวิทยุ

E1 : ส.เสนารักษ์ 1

E12 : ส.เสนารักษ์ 2

E2 : พลเปล1

E3 : พลเปล2

E4 : พลเปล3

E5 : พลเปล4

E7 : พลเปล5

E9 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

E17 : พลเปล12

1 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

FOXTROT

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

F6 : ด้านผู้นำหน่วย

F16 : ด้านการแพทย์

F8 : พลวิทยุ

F1 : ส.เสนารักษ์ 1

F12 : ส.เสนารักษ์ 2

F2 : พลเปล1

F3 : พลเปล2

F4 : พลเปล3

F5 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F9 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

ALPHA

pondpcm

pondpcm

pondpcm

A6 : ด้านผู้นำหน่วย

A11 : ด้านการแพทย์

A8 : พลวิทยุ

A13 : ส.เสนารักษ์ 1

A16 : ส.เสนารักษ์ 2

A1 : พลเปล1

A2 : พลเปล2

A3 : พลเปล3

A4 : พลเปล4

A5 : พลเปล5

A7 : พลเปล6

A9 : พลเปล7

A10 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

A15 : พลเปล11

3 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

pakornpcm

B6 : ด้านผู้นำหน่วย

B16 : ด้านผู้นำหน่วย

B11 : ด้านการแพทย์

B8 : พลวิทยุ

B13 : ส.เสนารักษ์ 1

B2 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B3 : พลเปล2

B4 : พลเปล3

B5 : พลเปล4

B7 : พลเปล5

B9 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B14 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B17 : พลเปล11

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

CHARLIE

pakornpcm

pakornpcm

pakornpcm

pakornpcm

C6 : ด้านผู้นำหน่วย

C2 : ด้านผู้นำหน่วย

C16 : ด้านการแพทย์

C9 : ด้านการแพทย์

C8 : พลวิทยุ

C1 : ส.เสนารักษ์ 1

C10 : ส.เสนารักษ์ 2

C3 : พลเปล1

C4 : พลเปล2

C5 : พลเปล3

C7 : พลเปล4

C11 : พลเปล5

C12 : พลเปล6

C13 : พลเปล7

C14 : พลเปล8

C15 : พลเปล9

C17 : พลเปล10

2 DELTA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

DELTA

pakornpcm

pakornpcm

D6 : ด้านผู้นำหน่วย

D16 : ด้านการแพทย์

D8 : พยาบาล1

D1 : พยาบาล2

D5 : พยาบาล3

D2 : พยาบาล4

D3 : EMT1

D4 : EMT2

D7 : EMT3

D9 : EMT4

D10 : เภสัช

D11 : วิทยุ

D12 : ช่าง

D13 : แม่บ้าน

D14 : เปล1

D15 : เปล2

D17 : เปล3

12:00 - 16:00 3 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

ECHO

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

E7 : ด้านผู้นำหน่วย

E17 : ด้านการแพทย์

E9 : พลวิทยุ

E2 : ส.เสนารักษ์ 1

E13 : ส.เสนารักษ์ 2

E1 : พลเปล1

E3 : พลเปล2

E4 : พลเปล3

E5 : พลเปล4

E6 : พลเปล5

E8 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E12 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

E16 : พลเปล12

3 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

FOXTROT

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

F7 : ด้านผู้นำหน่วย

F17 : ด้านการแพทย์

F9 : พลวิทยุ

F2 : ส.เสนารักษ์ 1

F13 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F3 : พลเปล2

F4 : พลเปล3

F5 : พลเปล4

F6 : พลเปล5

F8 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

ALPHA

pondpcm

pondpcm

pondpcm

A7 : ด้านผู้นำหน่วย

A12 : ด้านการแพทย์

A9 : พลวิทยุ

A14 : ส.เสนารักษ์ 1

A1 : ส.เสนารักษ์ 2

A2 : พลเปล1

A3 : พลเปล2

A4 : พลเปล3

A5 : พลเปล4

A6 : พลเปล5

A8 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

A16 : พลเปล11

1 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

B7 : ด้านผู้นำหน่วย

B17 : ด้านผู้นำหน่วย

B12 : ด้านการแพทย์

B9 : พลวิทยุ

B14 : ส.เสนารักษ์ 1

B3 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B2 : พลเปล2

B4 : พลเปล3

B5 : พลเปล4

B6 : พลเปล5

B8 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B15 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

4 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

CHARLIE

pondpcm

pondpcm

pondpcm

pondpcm

C7 : ด้านผู้นำหน่วย

C1 : ด้านผู้นำหน่วย

C17 : ด้านการแพทย์

C10 : ด้านการแพทย์

C9 : พลวิทยุ

C2 : ส.เสนารักษ์ 1

C11 : ส.เสนารักษ์ 2

C3 : พลเปล1

C4 : พลเปล2

C5 : พลเปล3

C6 : พลเปล4

C8 : พลเปล5

C12 : พลเปล6

C13 : พลเปล7

C14 : พลเปล8

C15 : พลเปล9

C16 : พลเปล10

2 DELTA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

DELTA

pondpcm

pondpcm

D7 : ด้านผู้นำหน่วย

D17 : ด้านการแพทย์

D9 : พยาบาล1

D2 : พยาบาล2

D6 : พยาบาล3

D15 : พยาบาล4

D14 : EMT1

D16 : EMT2

D12 : EMT3

D11 : EMT4

D8 : เภสัช

D10 : วิทยุ

D5 : ช่าง

D4 : แม่บ้าน

D3 : เปล1

D1 : เปล2

D13 : เปล3

16:00 - 20:00 4 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

DELTA

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

D8 : ด้านผู้นำหน่วย

D1 : ด้านการแพทย์

D10 : พลวิทยุ

D3 : ส.เสนารักษ์ 1

D12 : ส.เสนารักษ์ 2

D2 : พลเปล1

D4 : พลเปล2

D5 : พลเปล3

D6 : พลเปล4

D7 : พลเปล5

D9 : พลเปล6

D11 : พลเปล7

D13 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

1 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

ECHO

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

E8 : ด้านผู้นำหน่วย

E1 : ด้านการแพทย์

E10 : พลวิทยุ

E3 : ส.เสนารักษ์ 1

E14 : ส.เสนารักษ์ 2

E2 : พลเปล1

E4 : พลเปล2

E5 : พลเปล3

E6 : พลเปล4

E7 : พลเปล5

E9 : พลเปล6

E11 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E15 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

2 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

FOXTROT

pondpcm

pondpcm

F8 : ด้านผู้นำหน่วย

F1 : ด้านการแพทย์

F10 : พลวิทยุ

F3 : ส.เสนารักษ์ 1

F14 : ส.เสนารักษ์ 2

F2 : พลเปล1

F4 : พลเปล2

F5 : พลเปล3

F6 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F9 : พลเปล6

F11 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F15 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

1 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

ALPHA

pondpcm

A8 : ด้านผู้นำหน่วย

A16 : ด้านผู้นำหน่วย

A13 : ด้านการแพทย์

A10 : พลวิทยุ

A15 : ส.เสนารักษ์ 1

A2 : ส.เสนารักษ์ 2

A1 : พลเปล1

A3 : พลเปล2

A4 : พลเปล3

A5 : พลเปล4

A6 : พลเปล5

A7 : พลเปล6

A9 : พลเปล7

A11 : พลเปล8

A12 : พลเปล9

A14 : พลเปล10

2 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

B8 : ด้านผู้นำหน่วย

B1 : ด้านผู้นำหน่วย

B13 : ด้านการแพทย์

B4 : ด้านการแพทย์

B10 : พลวิทยุ

B15 : ส.เสนารักษ์ 1

B6 : ส.เสนารักษ์ 2

B2 : พลเปล1

B3 : พลเปล2

B5 : พลเปล3

B7 : พลเปล4

B9 : พลเปล5

B11 : พลเปล6

B12 : พลเปล7

B14 : พลเปล8

B16 : พลเปล9

B17 : พลเปล10

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

CHARLIE

pondpcm

pondpcm

C8 : ด้านผู้นำหน่วย

C1 : ด้านการแพทย์

C10 : พยาบาล1

C3 : พยาบาล2

C12 : พยาบาล3

C2 : พยาบาล4

C4 : EMT1

C5 : EMT2

C6 : EMT3

C7 : EMT4

C9 : เภสัช

C11 : วิทยุ

C13 : ช่าง

C14 : แม่บ้าน

C15 : เปล1

C16 : เปล2

C17 : เปล3

20:00 - 00:00 2 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

DELTA

pondpcm

pondpcm

D9 : ด้านผู้นำหน่วย

D2 : ด้านการแพทย์

D11 : พลวิทยุ

D4 : ส.เสนารักษ์ 1

D13 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D3 : พลเปล2

D5 : พลเปล3

D6 : พลเปล4

D7 : พลเปล5

D8 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D12 : พลเปล8

D14 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

1 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

ECHO

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

E9 : ด้านผู้นำหน่วย

E2 : ด้านการแพทย์

E11 : พลวิทยุ

E4 : ส.เสนารักษ์ 1

E15 : ส.เสนารักษ์ 2

E1 : พลเปล1

E3 : พลเปล2

E5 : พลเปล3

E6 : พลเปล4

E7 : พลเปล5

E8 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

2 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

FOXTROT

pondpcm

pondpcm

F9 : ด้านผู้นำหน่วย

F2 : ด้านการแพทย์

F11 : พลวิทยุ

F4 : ส.เสนารักษ์ 1

F15 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F3 : พลเปล2

F5 : พลเปล3

F6 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F8 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F12 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

1 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

ALPHA

pondpcm

A9 : ด้านผู้นำหน่วย

A1 : ด้านผู้นำหน่วย

A14 : ด้านการแพทย์

A11 : พลวิทยุ

A16 : ส.เสนารักษ์ 1

A3 : ส.เสนารักษ์ 2

A2 : พลเปล1

A4 : พลเปล2

A5 : พลเปล3

A6 : พลเปล4

A7 : พลเปล5

A8 : พลเปล6

A10 : พลเปล7

A12 : พลเปล8

A13 : พลเปล9

A15 : พลเปล10

2 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

BRAVO

pondpcm

pondpcm

B9 : ด้านผู้นำหน่วย

B2 : ด้านผู้นำหน่วย

B14 : ด้านการแพทย์

B5 : ด้านการแพทย์

B11 : พลวิทยุ

B16 : ส.เสนารักษ์ 1

B13 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B3 : พลเปล2

B4 : พลเปล3

B6 : พลเปล4

B7 : พลเปล5

B8 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B12 : พลเปล8

B15 : พลเปล9

B17 : พลเปล10

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

30 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

CHARLIE

pondpcm

pondpcm

C9 : ด้านผู้นำหน่วย

C2 : ด้านการแพทย์

C11 : พยาบาล1

C4 : พยาบาล2

C17 : พยาบาล3

C16 : พยาบาล4

C15 : EMT1

C14 : EMT2

12 : EMT3

C10 : EMT4

C8 : เภสัช

C7 : วิทยุ

C6 : ช่าง

C5 : แม่บ้าน

C1 : เปล1

C3 : เปล2

C13 : เปล3

31 ส.ค. 2560 04:00 - 08:00 2 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

DELTA

pondpcm

Boonsub

D10 : ด้านผู้นำหน่วย

D3 : ด้านการแพทย์

D12 : พลวิทยุ

D5 : ส.เสนารักษ์ 1

D14 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D2 : พลเปล2

D4 : พลเปล3

D6 : พลเปล4

D7 : พลเปล5

D8 : พลเปล6

D9 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D13 : พลเปล9

D15 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

D17 : พลเปล12

2 ECHO

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

ECHO

Boonsub

Boonsub

E10 : ด้านผู้นำหน่วย

E3 : ด้านการแพทย์

E12 : พลวิทยุ

E5 : ส.เสนารักษ์ 1

E16 : ส.เสนารักษ์ 2

E1 : พลเปล1

E2 : พลเปล2

E4 : พลเปล3

E6 : พลเปล4

E7 : พลเปล5

E8 : พลเปล6

E9 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

1 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

FOXTROT

pondpcm

F10 : ด้านผู้นำหน่วย

F3 : ด้านการแพทย์

F12 : พลวิทยุ

F5 : ส.เสนารักษ์ 1

F16 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F2 : พลเปล2

F4 : พลเปล3

F6 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F8 : พลเปล6

F9 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

0 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

ALPHA

A10 : ด้านผู้นำหน่วย

A2 : ด้านผู้นำหน่วย

A15 : ด้านการแพทย์

A12 : พลวิทยุ

A1 : ส.เสนารักษ์ 1

A4 : ส.เสนารักษ์ 2

A3 : พลเปล1

A5 : พลเปล2

A6 : พลเปล3

A7 : พลเปล4

A8 : พลเปล5

A9 : พลเปล6

A11 : พลเปล7

A13 : พลเปล8

A14 : พลเปล9

A16 : พลเปล10

0 BRAVO

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

BRAVO

B10 : ด้านผู้นำหน่วย

B3 : ด้านผู้นำหน่วย

B15 : ด้านการแพทย์

B6 : ด้านการแพทย์

B12 : พลวิทยุ

B17 : ส.เสนารักษ์ 1

B7 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B2 : พลเปล2

B4 : พลเปล3

B5 : พลเปล4

B8 : พลเปล5

B9 : พลเปล6

B11 : พลเปล7

B13 : พลเปล8

B14 : พลเปล9

B16 : พลเปล10

2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
04:00 - 08:00

CHARLIE

pondpcm

ร.อ. อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง

C10 : ด้านผู้นำหน่วย

C3 : ด้านการแพทย์

C12 : พยาบาล1

C5 : พยาบาล2

C17 : พยาบาล3

C8 : พยาบาล4

C9 : EMT1

C11 : EMT2

C13 : EMT3

C15 : EMT4

C16 : เภสัช

C1 : วิทยุ

C2 : ช่าง

C4 : แม่บ้าน

C6 : เปล1

C7 : เปล2

C14 : เปล3

08:00 - 12:00 2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

CHARLIE

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

C11 : ด้านผู้นำหน่วย

C4 : ด้านการแพทย์

C13 : พลวิทยุ

C6 : ส.เสนารักษ์ 1

C15 : ส.เสนารักษ์ 2

C1 : พลเปล1

C2 : พลเปล2

C3 : พลเปล3

C5 : พลเปล4

C7 : พลเปล5

C8 : พลเปล6

C9 : พลเปล7

C10 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C14 : พลเปล10

C16 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

DELTA

pondpcm

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

D11 : ด้านผู้นำหน่วย

D4 : ด้านการแพทย์

D13 : พลวิทยุ

D6 : ส.เสนารักษ์ 1

D15 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D2 : พลเปล2

D3 : พลเปล3

D5 : พลเปล4

D7 : พลเปล5

D8 : พลเปล6

D9 : พลเปล7

D10 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D14 : พลเปล10

D16 : พลเปล11

3 ECHO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

ECHO

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

E11 : ด้านผู้นำหน่วย

E4 : ด้านการแพทย์

E13 : พลวิทยุ

E6 : ส.เสนารักษ์ 1

E17 : ส.เสนารักษ์ 2

E1 : พลเปล1

E2 : พลเปล2

E3 : พลเปล3

E5 : พลเปล4

E7 : พลเปล5

E8 : พลเปล6

E9 : พลเปล7

E10 : พลเปล8

E12 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

2 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

FOXTROT

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

F11 : ด้านผู้นำหน่วย

F16 : ด้านผู้นำหน่วย

F4 : ด้านการแพทย์

F13 : พลวิทยุ

F6 : ส.เสนารักษ์ 1

F17 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F2 : พลเปล2

F3 : พลเปล3

F5 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F8 : พลเปล6

F9 : พลเปล7

F10 : พลเปล8

F12 : พลเปล9

F14 : พลเปล10

F15 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

ALPHA

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

A11 : ด้านผู้นำหน่วย

A1 : ด้านผู้นำหน่วย

A16 : ด้านการแพทย์

A5 : ด้านการแพทย์

A13 : พลวิทยุ

A2 : ส.เสนารักษ์ 1

A10 : ส.เสนารักษ์ 2

A3 : พลเปล1

A4 : พลเปล2

A6 : พลเปล3

A7 : พลเปล4

A8 : พลเปล5

A9 : พลเปล6

A12 : พลเปล7

A14 : พลเปล8

A15 : พลเปล9

2 BRAVO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
08:00 - 12:00

BRAVO

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

B11 : ด้านผู้นำหน่วย

B16 : ด้านการแพทย์

B13 : พยาบาล1

B1 : พยาบาล2

B8 : พยาบาล3

B2 : พยาบาล4

B3 : EMT1

B4 : EMT2

B5 : EMT3

B6 : EMT4

B7 : เภสัช

B9 : วิทยุ

B10 : ช่าง

B12 : แม่บ้าน

B14 : เปล1

B15 : เปล2

B17 : เปล3

12:00 - 16:00 2 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

CHARLIE

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

C12 : ด้านผู้นำหน่วย

C5 : ด้านการแพทย์

C14 : พลวิทยุ

C7 : ส.เสนารักษ์ 1

C16 : ส.เสนารักษ์ 2

C1 : พลเปล1

C2 : พลเปล2

C3 : พลเปล3

C4 : พลเปล4

C6 : พลเปล5

C8 : พลเปล6

C9 : พลเปล7

C10 : พลเปล8

C11 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

C17 : พลเปล12

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

DELTA

pondpcm

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

D12 : ด้านผู้นำหน่วย

D5 : ด้านการแพทย์

D14 : พลวิทยุ

D7 : ส.เสนารักษ์ 1

D16 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D2 : พลเปล2

D3 : พลเปล3

D4 : พลเปล4

D6 : พลเปล5

D8 : พลเปล6

D9 : พลเปล7

D10 : พลเปล8

D11 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

1 ECHO

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

ECHO

Boonsub

E12 : ด้านผู้นำหน่วย

E5 : ด้านการแพทย์

E14 : พลวิทยุ

E1 : ส.เสนารักษ์ 2

E2 : พลเปล1

E3 : พลเปล2

E4 : พลเปล3

E6 : พลเปล4

E8 : พลเปล5

E9 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E15 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

2 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

FOXTROT

Boonsub

Boonsub

F12 : ด้านผู้นำหน่วย

F17 : ด้านผู้นำหน่วย

F5 : ด้านการแพทย์

F14 : พลวิทยุ

F7 : ส.เสนารักษ์ 1

F4 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F2 : พลเปล2

F3 : พลเปล3

F6 : พลเปล4

F8 : พลเปล5

F9 : พลเปล6

F10 : พลเปล7

F11 : พลเปล8

F13 : พลเปล9

F15 : พลเปล10

F16 : พลเปล11

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

ALPHA

Boonsub

Boonsub

Boonsub

A12 : ด้านผู้นำหน่วย

A2 : ด้านผู้นำหน่วย

A1 : ด้านการแพทย์

A6 : ด้านการแพทย์

A14 : พลวิทยุ

A3 : ส.เสนารักษ์ 1

A5 : ส.เสนารักษ์ 2

A4 : พลเปล1

A7 : พลเปล2

A8 : พลเปล3

A9 : พลเปล4

A10 : พลเปล5

A11 : พลเปล6

A13 : พลเปล7

A15 : พลเปล8

A16 : พลเปล9

2 BRAVO

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
12:00 - 16:00

BRAVO

Boonsub

Boonsub

B12 : ด้านผู้นำหน่วย

B17 : ด้านการแพทย์

B14 : พยาบาล1

B2 : พยาบาล2

B9 : พยาบาล3

B15 : พยาบาล4

B13 : EMT1

B11 : EMT2

B10 : EMT3

B7 : EMT4

B8 : เภสัช

B6 : วิทยุ

B5 : ช่าง

B4 : แม่บ้าน

B3 : เปล1

B1 : เปล2

B16 : เปล3

16:00 - 20:00 1 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

BRAVO

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ร.น.

B13 : ด้านผู้นำหน่วย

B1 : ด้านการแพทย์

B15 : พลวิทยุ

B3 : ส.เสนารักษ์ 1

B10 : ส.เสนารักษ์ 2

B2 : พลเปล1

B4 : พลเปล2

B5 : พลเปล3

B6 : พลเปล4

B7 : พลเปล5

B8 : พลเปล6

B9 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

1 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

CHARLIE

pondpcm

C13 : ด้านผู้นำหน่วย

C6 : ด้านการแพทย์

C15 : พลวิทยุ

C8 : ส.เสนารักษ์ 1

C17 : ส.เสนารักษ์ 2

C1 : พลเปล1

C2 : พลเปล2

C3 : พลเปล3

C4 : พลเปล4

C5 : พลเปล5

C7 : พลเปล6

C9 : พลเปล7

C10 : พลเปล8

C11 : พลเปล9

C12 : พลเปล10

C14 : พลเปล11

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

DELTA

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

watpmk

D13 : ด้านผู้นำหน่วย

D6 : ด้านการแพทย์

D15 : พลวิทยุ

D8 : ส.เสนารักษ์ 1

D17 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D2 : พลเปล2

D3 : พลเปล3

D4 : พลเปล4

D5 : พลเปล5

D7 : พลเปล6

D9 : พลเปล7

D10 : พลเปล8

D11 : พลเปล9

D12 : พลเปล10

D14 : พลเปล11

1 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

ECHO

watpmk

E13 : ด้านผู้นำหน่วย

E16 : ด้านผู้นำหน่วย

E6 : ด้านการแพทย์

E15 : พลวิทยุ

E8 : ส.เสนารักษ์ 1

E2 : ส.เสนารักษ์ 2

E1 : พลเปล1

E3 : พลเปล2

E4 : พลเปล3

E5 : พลเปล4

E7 : พลเปล5

E9 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E12 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E17 : พลเปล11

1 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

FOXTROT

ร.ท.หญิง ณัฐณิชา ขจรวิทยา (ร.น.)

F13 : ด้านผู้นำหน่วย

F2 : ด้านผู้นำหน่วย

F6 : ด้านการแพทย์

F9 : ด้านการแพทย์

F15 : พลวิทยุ

F8 : ส.เสนารักษ์ 1

F1 : ส.เสนารักษ์ 2

F3 : พลเปล1

F4 : พลเปล2

F5 : พลเปล3

F7 : พลเปล4

F10 : พลเปล5

F11 : พลเปล6

F12 : พลเปล7

F14 : พลเปล8

F16 : พลเปล9

F17 : พลเปล10

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
16:00 - 20:00

ALPHA

ร.ท.หญิง ณัฐณิชา ขจรวิทยา (ร.น.)

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

A13 : ด้านผู้นำหน่วย

A2 : ด้านการแพทย์

A15 : พยาบาล1

A4 : พยาบาล2

A7 : พยาบาล3

A1 : พยาบาล4

A3 : EMT1

A5 : EMT2

A6 : EMT3

A8 : EMT4

A9 : เภสัช

A10 : วิทยุ

A11 : ช่าง

A12 : แม่บ้าน

A14 : เปล1

A16 : เปล2

20:00 - 00:00 1 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

BRAVO

ร.ท.ธีรดนย์ ริฐิตสันต์

B14 : ด้านผู้นำหน่วย

B2 : ด้านการแพทย์

B16 : พลวิทยุ

B4 : ส.เสนารักษ์ 1

B11 : ส.เสนารักษ์ 2

B1 : พลเปล1

B3 : พลเปล2

B5 : พลเปล3

B6 : พลเปล4

B7 : พลเปล5

B8 : พลเปล6

B9 : พลเปล7

B10 : พลเปล8

B12 : พลเปล9

B13 : พลเปล10

B15 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

1 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

CHARLIE

pondpcm

C14 : ด้านผู้นำหน่วย

C7 : ด้านการแพทย์

C16 : พลวิทยุ

C9 : ส.เสนารักษ์ 1

C1 : ส.เสนารักษ์ 2

C2 : พลเปล1

C3 : พลเปล2

C4 : พลเปล3

C5 : พลเปล4

C6 : พลเปล5

C8 : พลเปล6

C10 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C15 : พลเปล11

3 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

DELTA

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

watpmk

D14 : ด้านผู้นำหน่วย

D7 : ด้านการแพทย์

D16 : พลวิทยุ

D9 : ส.เสนารักษ์ 1

D1 : ส.เสนารักษ์ 2

D2 : พลเปล1

D3 : พลเปล2

D4 : พลเปล3

D5 : พลเปล4

D6 : พลเปล5

D8 : พลเปล6

D10 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D15 : พลเปล11

1 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

ECHO

Boonsub

E14 : ด้านผู้นำหน่วย

E17 : ด้านผู้นำหน่วย

E7 : ด้านการแพทย์

E16 : พลวิทยุ

E9 : ส.เสนารักษ์ 1

E3 : ส.เสนารักษ์ 2

E1 : พลเปล1

E2 : พลเปล2

E4 : พลเปล3

E5 : พลเปล4

E6 : พลเปล5

E8 : พลเปล6

E10 : พลเปล7

E11 : พลเปล8

E12 : พลเปล9

E13 : พลเปล10

E15 : พลเปล11

1 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

FOXTROT

ร.ท.หญิง ณัฐณิชา ขจรวิทยา (ร.น.)

F14 : ด้านผู้นำหน่วย

F1 : ด้านผู้นำหน่วย

F7 : ด้านการแพทย์

F10 : ด้านการแพทย์

F16 : พลวิทยุ

F9 : ส.เสนารักษ์ 1

F2 : ส.เสนารักษ์ 2

F3 : พลเปล1

F4 : พลเปล2

F5 : พลเปล3

F6 : พลเปล4

F8 : พลเปล5

F11 : พลเปล6

F12 : พลเปล7

F13 : พลเปล8

F15 : พลเปล9

F17 : พลเปล10

3 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

31 ส.ค. 2560
20:00 - 00:00

ALPHA

ร.ท.หญิง ณัฐณิชา ขจรวิทยา (ร.น.)

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

A14 : ด้านผู้นำหน่วย

A3 : ด้านการแพทย์

A16 : พยาบาล1

A5 : พยาบาล2

A8 : พยาบาล3

A15 : พยาบาล4

A13 : EMT1

A12 : EMT2

A11 : EMT3

A10 : EMT4

A7 : เภสัช

A9 : วิทยุ

A6 : ช่าง

A4 : แม่บ้าน

A1 : เปล1

A2 : เปล2

01 ก.ย. 2560 04:00 - 08:00 0 BRAVO

ข้อมูลฐาน

พัน 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

01 ก.ย. 2560
04:00 - 08:00

BRAVO

B15 : ด้านผู้นำหน่วย

B3 : ด้านการแพทย์

B1 : พลวิทยุ

B5 : ส.เสนารักษ์ 1

B12 : ส.เสนารักษ์ 2

B2 : พลเปล1

B4 : พลเปล2

B6 : พลเปล3

B7 : พลเปล4

B8 : พลเปล5

B9 : พลเปล6

B10 : พลเปล7

B11 : พลเปล8

B13 : พลเปล9

B14 : พลเปล10

B16 : พลเปล11

B17 : พลเปล12

1 CHARLIE

ข้อมูลฐาน

พัน 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

01 ก.ย. 2560
04:00 - 08:00

CHARLIE

pondpcm

C15 : ด้านผู้นำหน่วย

C8 : ด้านการแพทย์

C17 : พลวิทยุ

C10 : ส.เสนารักษ์ 1

C2 : ส.เสนารักษ์ 2

C1 : พลเปล1

C3 : พลเปล2

C4 : พลเปล3

C5 : พลเปล4

C6 : พลเปล5

C7 : พลเปล6

C9 : พลเปล7

C11 : พลเปล8

C12 : พลเปล9

C13 : พลเปล10

C14 : พลเปล11

1 DELTA

ข้อมูลฐาน

สนบ อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

01 ก.ย. 2560
04:00 - 08:00

DELTA

Boonsub

D15 : ด้านผู้นำหน่วย

D8 : ด้านการแพทย์

D17 : พลวิทยุ

D10 : ส.เสนารักษ์ 1

D2 : ส.เสนารักษ์ 2

D1 : พลเปล1

D3 : พลเปล2

D4 : พลเปล3

D5 : พลเปล4

D6 : พลเปล5

D7 : พลเปล6

D9 : พลเปล7

D11 : พลเปล8

D12 : พลเปล9

D13 : พลเปล10

D14 : พลเปล11

1 ECHO

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

01 ก.ย. 2560
04:00 - 08:00

ECHO

Boonsub

E15 : ด้านผู้นำหน่วย

E1 : ด้านผู้นำหน่วย

E8 : ด้านการแพทย์

E17 : พลวิทยุ

E10 : ส.เสนารักษ์ 1

E4 : ส.เสนารักษ์ 2

E2 : พลเปล1

E3 : พลเปล2

E5 : พลเปล3

E6 : พลเปล4

E7 : พลเปล5

E9 : พลเปล6

E11 : พลเปล7

E12 : พลเปล8

E13 : พลเปล9

E14 : พลเปล10

E16 : พลเปล11

1 FOXTROT

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

01 ก.ย. 2560
04:00 - 08:00

FOXTROT

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

F15 : ด้านผู้นำหน่วย

F4 : ด้านผู้นำหน่วย

F8 : ด้านการแพทย์

F11 : ด้านการแพทย์

F17 : พลวิทยุ

F10 : ส.เสนารักษ์ 1

F3 : ส.เสนารักษ์ 2

F1 : พลเปล1

F2 : พลเปล2

F5 : พลเปล3

F6 : พลเปล4

F7 : พลเปล5

F9 : พลเปล6

F12 : พลเปล7

F13 : พลเปล8

F14 : พลเปล9

F16 : พลเปล10

1 ALPHA

ข้อมูลฐาน

MERT อาจารย์ประจำฐาน ผู้รับการประเมิน

01 ก.ย. 2560
04:00 - 08:00

ALPHA

ร.ท.นวชัย เลิศวิวัฒนพงศ์

A15 : ด้านผู้นำหน่วย

A4 : ด้านการแพทย์

A1 : พยาบาล1

A6 : พยาบาล2

A9 : พยาบาล3

A10 : พยาบาล4

A11 : EMT1

A12 : EMT2

A13 : EMT3

A14 : EMT4

A16 : เภสัช

A2 : วิทยุ

A3 : ช่าง

A5 : แม่บ้าน

A7 : เปล1

A8 : เปล2