ปฏิบัติการส่งผู้ป่วย

วันที่ เวลา พัน1 พัน2 พัน3 กองพล1 / กองพล 2 MERT
21 ส.ค. 2561 09:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
09:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
09:00
3/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
09:00
2018-08-21 11:31:20
2018-08-21 11:31:20
2018-08-21 11:31:20
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
10:00
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
10:00
2018-08-21 12:29:48
2018-08-21 12:29:48
13:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
13:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
13:00
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
13:00
2018-08-21 18:10:18
2018-08-21 18:10:18
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
14:00
6/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
14:00
2018-08-21 18:10:29
2018-08-21 18:10:29
2018-08-21 18:10:29
2018-08-21 18:10:29
2018-08-21 18:10:29
2018-08-21 18:10:29
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
17:00
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2561
22:00
22 ส.ค. 2561 05:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
05:00
09:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
09:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
09:00
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
10:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
10:00
13:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
13:00
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
14:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
14:00
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
17:00
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2561
22:00
23 ส.ค. 2561 05:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
05:00
09:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
09:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
09:00
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
10:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
10:00
13:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
13:00
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
14:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
14:00
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
17:00
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2561
22:00
24 ส.ค. 2561 05:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
24 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
24 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
24 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
24 ส.ค. 2561
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
24 ส.ค. 2561
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
24 ส.ค. 2561
05:00