ปฏิบัติการส่งผู้ป่วย

วันที่ เวลา พัน1 พัน2 พัน3 กองพล1 / กองพล 2 MERT
20 ส.ค. 2562 09:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
09:00
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
09:00
2019-08-20 10:30:58
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
09:00
3/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
09:00
2019-08-20 12:13:55
2019-08-20 12:13:55
2019-08-20 12:13:55
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
10:00
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
10:00
2019-08-20 12:14:13
2019-08-20 12:14:13
13:00 0/4

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
13:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
13:00
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
13:00
2019-08-20 15:05:39
2019-08-20 15:05:39
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
14:00
6/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
14:00
2019-08-20 15:35:49
2019-08-20 15:35:49
2019-08-20 15:35:49
2019-08-20 15:35:49
2019-08-20 15:35:49
2019-08-20 15:35:49
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
17:00
3/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
17:00
2019-08-20 17:37:56
2019-08-20 17:37:56
2019-08-20 17:37:56
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
21:00
0/4

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
20 ส.ค. 2562
22:00
21 ส.ค. 2562 05:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
05:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
05:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
05:00
09:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
09:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
09:00
3/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
09:00
2019-08-21 11:15:23
2019-08-21 11:15:23
2019-08-21 11:15:23
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
10:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
10:00
13:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
13:00
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
14:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
14:00
0/5

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
14:00
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
17:00
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
22:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
21 ส.ค. 2562
22:00
22 ส.ค. 2562 05:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
05:00
09:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
09:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
09:00
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
10:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
10:00
13:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
13:00
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
14:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
14:00
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
17:00
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
22 ส.ค. 2562
22:00
23 ส.ค. 2562 05:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2562
05:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2562
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2562
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
23 ส.ค. 2562
05:00