ปฏิบัติการส่งผู้ป่วย

วันที่ เวลา พัน1 พัน2 พัน3 กองพล1 / กองพล 2 MERT
29 ส.ค. 2560 09:00 2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-29 09:49:57
2017-08-29 09:49:57
3/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-29 10:01:03
2017-08-29 10:01:03
2017-08-29 10:01:03
2/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-29 10:00:54
2017-08-29 10:00:54
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-29 10:00:47
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-29 10:00:41
2017-08-29 10:00:41
3/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-29 09:56:44
2017-08-29 09:56:44
2017-08-29 09:56:44
10:00 4/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
10:00
2017-08-29 11:28:19
2017-08-29 11:28:19
2017-08-29 11:28:19
2017-08-29 11:28:19
2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
10:00
2017-08-29 11:28:24
2017-08-29 11:28:24
4/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
10:00
2017-08-29 11:28:31
2017-08-29 11:28:31
2017-08-29 11:28:31
2017-08-29 11:28:31
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
10:00
2017-08-29 11:28:35
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
10:00
2017-08-29 11:28:40
2017-08-29 11:28:40
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
10:00
2017-08-29 11:28:44
2017-08-29 11:28:44
13:00 3/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
13:00
2017-08-29 12:40:55
2017-08-29 12:40:55
2017-08-29 12:40:55
2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
13:00
2017-08-29 12:41:00
2017-08-29 12:41:00
3/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
13:00
2017-08-29 12:41:07
2017-08-29 12:41:07
2017-08-29 12:41:07
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
13:00
2017-08-29 12:41:13
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
13:00
2017-08-29 12:41:30
2017-08-29 12:41:30
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
13:00
2017-08-29 12:41:43
2017-08-29 12:41:43
14:00 2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
14:00
2017-08-29 16:57:07
2017-08-29 16:57:07
6/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
14:00
2017-08-29 16:57:16
2017-08-29 16:57:16
2017-08-29 16:57:16
2017-08-29 16:57:16
2017-08-29 16:57:16
2017-08-29 16:57:16
2/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
14:00
2017-08-29 16:57:26
2017-08-29 16:57:26
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
14:00
2017-08-29 16:59:20
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
14:00
2017-08-29 16:59:29
2017-08-29 16:59:29
6/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
14:00
2017-08-29 16:59:40
2017-08-29 16:59:40
2017-08-29 16:59:40
2017-08-29 16:59:40
2017-08-29 16:59:40
2017-08-29 16:59:40
17:00 3/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
17:00
2017-08-29 16:56:48
2017-08-29 16:56:48
2017-08-29 16:56:48
3/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
17:00
2017-08-29 17:00:48
2017-08-29 17:00:48
2017-08-29 17:00:48
2/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
17:00
2017-08-29 17:00:55
2017-08-29 17:00:55
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
17:00
2017-08-29 17:01:04
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
17:00
2017-08-29 17:01:13
2017-08-29 17:01:13
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
17:00
2017-08-29 19:09:13
2017-08-29 19:09:13
18:00 2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
18:00
2017-08-29 19:09:06
2017-08-29 19:09:06
2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
18:00
2017-08-29 19:09:19
2017-08-29 19:09:19
3/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
18:00
2017-08-29 19:09:26
2017-08-29 19:09:26
2017-08-29 19:09:26
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
18:00
2017-08-29 19:09:36
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
18:00
2017-08-29 19:09:42
2017-08-29 19:09:42
3/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
18:00
2017-08-29 19:09:55
2017-08-29 19:09:55
2017-08-29 19:09:55
21:00 3/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
21:00
2017-08-30 09:34:31
2017-08-30 09:34:31
2017-08-30 09:34:31
3/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
21:00
2017-08-30 09:34:39
2017-08-30 09:34:39
2017-08-30 09:34:39
3/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
21:00
2017-08-30 09:35:00
2017-08-30 09:35:00
2017-08-30 09:35:00
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
21:00
2017-08-30 09:35:15
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
21:00
2017-08-30 09:35:29
2017-08-30 09:35:29
3/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
21:00
2017-08-30 09:35:42
2017-08-30 09:35:42
2017-08-30 09:35:42
22:00 2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
22:00
2017-08-30 09:34:22
2017-08-30 09:34:22
2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
22:00
2017-08-30 09:34:47
2017-08-30 09:34:47
2/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
22:00
2017-08-30 09:35:09
2017-08-30 09:35:09
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
22:00
2017-08-30 09:35:20
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
22:00
2017-08-30 09:35:35
2017-08-30 09:35:35
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
29 ส.ค. 2560
22:00
2017-08-30 09:35:51
2017-08-30 09:35:51
30 ส.ค. 2560 05:00 2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
05:00
2017-08-30 09:35:58
2017-08-30 09:35:58
2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
05:00
2017-08-30 09:36:04
2017-08-30 09:36:04
2/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
05:00
2017-08-30 09:36:10
2017-08-30 09:36:10
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
05:00
2017-08-30 09:36:16
2017-08-30 09:36:16
4/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
05:00
2017-08-30 09:36:24
2017-08-30 09:36:24
2017-08-30 09:36:24
2017-08-30 09:36:24
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
05:00
2017-08-30 09:36:39
2017-08-30 09:36:39
09:00 2/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-30 09:36:45
2017-08-30 09:36:45
3/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-30 09:36:53
2017-08-30 09:36:53
2017-08-30 09:36:53
2/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-30 09:36:59
2017-08-30 09:36:59
1/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-30 09:37:04
2/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-30 09:37:10
2017-08-30 09:37:10
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
09:00
2017-08-30 09:37:17
2017-08-30 09:37:17
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
10:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
10:00
13:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
13:00
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
14:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
14:00
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
17:00
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
30 ส.ค. 2560
22:00
31 ส.ค. 2560 05:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
05:00
09:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
09:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
09:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
09:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
09:00
10:00 0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
10:00
0/6

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
10:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
10:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
10:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
10:00
13:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
13:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
13:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
13:00
14:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
14:00
0/6

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
14:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
14:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
14:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
14:00
6/6

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
14:00
2018-06-04 22:13:37
2018-06-04 22:13:37
2018-06-04 22:13:37
2018-06-04 22:13:37
2018-06-04 22:13:37
2018-06-04 22:13:37
17:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
17:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
17:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
17:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
17:00
18:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
18:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
18:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
18:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
18:00
21:00 0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
21:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
21:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
21:00
0/3

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
21:00
22:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
22:00
0/1

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
22:00
0/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
31 ส.ค. 2560
22:00
01 ก.ย. 2560 05:00 0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
01 ก.ย. 2560
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

พัน 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
01 ก.ย. 2560
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

สนบ ผู้ป่วย เวลาส่ง
01 ก.ย. 2560
05:00
0/2

ข้อมูลฐาน

กองพล 1 ผู้ป่วย เวลาส่ง
01 ก.ย. 2560
05:00
0/4

ข้อมูลฐาน

กองพล 2 ผู้ป่วย เวลาส่ง
01 ก.ย. 2560
05:00
2/2

ข้อมูลฐาน

MERT ผู้ป่วย เวลาส่ง
01 ก.ย. 2560
05:00
2018-06-04 22:13:50
2018-06-04 22:13:50