User Picture
Welcome

เพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล


Step 1 2 3 4 5

ชื่อ-นามสกุล :    
คลิกเลือกรายการด้านล่างเพื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ :         อายุ  2561  ปี

ชื่อเล่น

หมายเลขบัตรประชาชน


วดป.เกิด (Ex:30/01/2559)

อาชีพ
ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

น้ำหนัก

ส่วนสูง

หมู่เลือด

อื่นๆ ระบุ


มี ระบุ
มี ระบุเคย ระบุกรณีเคยสูบ สูบครั้งแรก ตั้งแต่อายุกี่ปี

กรุณาระบุ ลักษณะการสูบบุหรี่ของท่าน
กรณีเลิกสูบแล้ว ท่านสูบเป็นประจำ มานานกี่ปี

กรณีเลิกสูบแล้ว ท่านสูบ ประมาณวันละกี่มวน ในช่วง 2 ปี ก่อนที่จะเลิก

หากท่านยังสูบบุหรี่อยู่ ท่านสูบบุหรี่ หรือดูดยาเส้น, ประมาณวันละกี่มวน

หากท่านยังสูบบุหรี่อยู่ ท่านอยากเลิกบุหรี่หรือไม่

อื่นๆ ได้แก่...


ความพิการ


สิทธิการรักษา


 วันที่   เรื่อง   รายละเอียด       ลบ     

(เพิ่มข้อมูลกรอกข้อมูลด้านล่าง)
ปัญหาสุขภาพ

 วันที่   รายละเอียด      ลบ    


(เพิ่มข้อมูลกรอกข้อมูลด้านล่าง)
กรณีมีบุตรอายุน้อยกว่า 5 ปี

ข้อมูลทั่วไป
อาชีพสามี
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์


 ครรภ์ที่   วันที่บันทึก       รายละเอียด           ลบ     

(เพิ่มข้อมูลกรอกข้อมูลด้านล่าง)


ผลการตั่งครรภ์ที่ผ่านมา

การตั่งครรภ์ปัจจุบัน

มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
กรณีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน เมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เด็กได้รับสิ่งใดทางปากบ้าง

การได้รับวัคซีน (ดูจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก)