User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  277      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  ด.ช. ภูริพัฒน์  ปู่ประโคน
2  นาง มีนา  นิจคำหาร
3  นาย อนุชิต  คำตรง
7  น.ส. คมขำ  คำตรง
4  นาย จันทร์  บุญสุข
6  น.ส. กรรณิกา  สร้อยทองดี
5  น.ส. สุดาพร  คำตรง

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 277