User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  63      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาย เคน  นามเมือง
2  น.ส. พิมพ์วิภา  นามเมือง
3  นาย นพรัตน์  นามเมือง
4  นาง นารี  นามเมือง

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. นาย เคน   นามเมือง
      2. น.ส. พิมพ์วิภา   นามเมือง
      3. นาย นพรัตน์   นามเมือง
      4. นาง นารี   นามเมือง

  แผนที่บ้านเลขที่ 63