User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  177      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  ด.ช. คมสัน  เชี่ยวชาญ
2  นาย วิระยะ  ผาชา
3  ด.ช. กิตติภูมิ  เชี่ยวชาญ
4  นาย วัชระ  ผาชา
5  นาย โฮม  แสนคำ
6  นาย ธรรมนูญ  เชี่ยวชาญ
7  นาย วิโรจน์  เชี่ยวชาญ
8  น.ส. ปริศนา  เชี่ยวชาญ
9  นาง นุ่น  แสนคำ
10  นาย พลากร  แสนคำ

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. ด.ช. คมสัน   เชี่ยวชาญ
      2. นาย วิระยะ   ผาชา
      3. ด.ช. กิตติภูมิ   เชี่ยวชาญ
      4. นาย วัชระ   ผาชา
      5. นาย โฮม   แสนคำ
      6. นาย ธรรมนูญ   เชี่ยวชาญ
      7. นาย วิโรจน์   เชี่ยวชาญ
      8. น.ส. ปริศนา   เชี่ยวชาญ
      9. นาง นุ่น   แสนคำ
      10. นาย พลากร   แสนคำ

  แผนที่บ้านเลขที่ 177