User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  84      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
2  น.ส. ธิรดา  แพงจ่าย
1  นาย อุบล  แพงจ่าย
8  น.ส. อติพร  แพงจ่าย
3  ด.ช. .ศุภโชติ  แพงจ่าย
4  นาย คำพอง  แพงจ่าย
9  น.ส. ดนุดากร  แพงจ่าย
5  นาย วรากร  แพงจ่าย
6  นาย สมศักดิ์  แพงจ่าย
7  นาง เพื่อน  แพงจ่าย

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. น.ส. ธิรดา   แพงจ่าย
      2. นาย อุบล   แพงจ่าย
      3. น.ส. อติพร   แพงจ่าย
      4. ด.ช. .ศุภโชติ   แพงจ่าย
      5. นาย คำพอง   แพงจ่าย
      6. น.ส. ดนุดากร   แพงจ่าย
      7. นาย วรากร   แพงจ่าย
      8. นาย สมศักดิ์   แพงจ่าย
      9. นาง เพื่อน   แพงจ่าย

  แผนที่บ้านเลขที่ 84