User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  7      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  ด.ช. ชัยสิทธิ์  หล้าทำ
2  ด.ช. ภัทรพล  จอมคำสิงห์
3  นาง บุญมา  พรมลักษณ์
4  น.ส. ลัดดาวัลย์  พรมลักษณ์
5  นาย ทองม้วน  พรมลักษณ์
6  นาย สายันณ์  พรมลักษณ์
7  น.ส. บุญยาพร  พรมลักษณ์

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. ด.ช. ชัยสิทธิ์   หล้าทำ
      2. ด.ช. ภัทรพล   จอมคำสิงห์
      3. นาง บุญมา   พรมลักษณ์
      4. น.ส. ลัดดาวัลย์   พรมลักษณ์
      5. นาย ทองม้วน   พรมลักษณ์
      6. นาย สายันณ์   พรมลักษณ์
      7. น.ส. บุญยาพร   พรมลักษณ์

  แผนที่บ้านเลขที่ 7