User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  135      คุ้ม  1      หมู่ที่  8   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  นาย สาย  ทัดเที่ยง
2  นาง สำรวย  ทัดเที่ยง
6  ด.ช. พงศ์ภัค  มั่นเหมือนป้อม
5  ด.ช. ชัยปิยะ  มั่นเหมือนป้อม
3  นาย ชาติชาย  ทัดเที่ยง
4  น.ส. ศิวะพร  ทัดเที่ยง

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram
  บุคคลที่ไม่กำหนดความสำพันธ์

      1. น.ส. ศิวะพร   ทัดเที่ยง

  แผนที่บ้านเลขที่ 135