User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  145      คุ้ม  บ้านเนินสายฝน      หมู่ที่  13   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
471  นาง จันศรี  ไวไธสง
470  นาย สุรพงศ์  ไวไธสง
468  ด.ช. ชนาธิป  ไวไธสง
469  ด.ญ. บุญนภา  ใจสุระ
472  นาย หนูแดง  ไวไธสง
473  น.ส. จันทร์เพ็ญ  ไวไธสง
474  นาย จำนง  ไวไธสง

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 145