User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  305      คุ้ม  บ้านเนินสายฝน      หมู่ที่  13   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
1  ด.ญ. พรสิณี  โสประดิษฐ์
2  น.ส. อ้อย  ศาลางาม
3  ด.ญ. พัชณิดา  โสประดิษฐ์
4  นาย สุชาติ  โสประดิษฐ์
5  น.ส. กันต์สิณี  โสประดิษฐ์
6  นาง อำนวย  โสประดิษฐ์
7  นาง บุญเติม  สายดำรงค์
8  นาย วิชัย  โสประดิษฐ์

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 305