User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  58      คุ้ม  17      หมู่ที่  17   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
75   อันนิกา  ลายันโพห์ยะ
76  นาง มะลิ  จันทะม่วง
77  นาย น้อย  แสงสว่าง
78   ทับทิม  แสงสว่าง
79  นางสาว นิตยา  ลายันโพห์ยะ
80  นาย เดชา  แสงสว่าง
81  นาย สม  แสงสว่าง
82  นาย ณัฐวุฒิ  แสงสว่าง
83   มาริสา  จันทะม่วง

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 58