User Picture
Welcome

ข้อมูลบ้านเลขที่ Home    บ้านเลขที่       บ้านเลขที่  352      คุ้ม  17      หมู่ที่  17   


  สมาชิกครอบครัว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ปีที่ผ่านมา เคยนอนรักษาใน รพ.
ยังอยู่บ้านนี้
327  นาย ธงชัย  วัฒนธรรม
328  เด็กหญิง สุภจิรา  ด่านสูงเนิน
329  เด็กหญิง กมลชนก  ด่านสูงเนิน
330  นาย สมภาร  ด่านสูงเนิน
331  นาย บรรลือ  วัฒนธรรม
332  นาง สุภาพ  วัฒนธรรม
333  นาง จรัส  วัฒนธรรม

  ข้อมูลทั่่วไป

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  ประวัติการเจ็บป่วย

    ข้อมูลจะแสดงเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ

  Family Diagram

 ฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน | FFC PCM Family Diagram


  แผนที่บ้านเลขที่ 352